Vữa chống thấm

 • Axel Epo-Ject 304i

  Axel Epo-Ject 304i
  Axel Epo-Ject 304i

  Giá: Liên hệ

 • Axel Mortar 303 MC

  Axel Mortar 303 MC

  là vữa epoxy hai thành phần cường độ rất cao

  Axel Mortar 303 MC

  Giá: Liên hệ

 • Axel Epogrout 302

  Axel Epogrout 302

  là hỗn hợp vữa epoxy tổng hợp ba thành phần được gia cường bằng bột thạch anh

  Axel Epogrout 302

  Giá: Liên hệ

 • Axel Embed 301R

  Axel Embed 301R

  là vữa sửa chữa gốc xi măng lớp dày với chất xúc biến polyme biến tính

  Axel Embed 301R

  Giá: Liên hệ

 • Axel Embed 301

  Axel Embed 301

  là loại vữa bơm không sắt

  Axel Embed 301

  Giá: Liên hệ