Các sản phẩm nhựa đường

 • Bitum biến tính rắc bột cao su

  Bitum biến tính rắc bột cao su

  Giảm độ nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ hàng ngày và theo mùa

  Bitum biến tính rắc bột cao su

  Giá: Liên hệ

 • Bitum polyme biến tính

  Bitum polyme biến tính

  ứng dụng làm chất biến tính bitum sẽ thay đổi đáng kể khả năng chống biến dạng

  Bitum polyme biến tính

  Giá: Liên hệ