Conmix R1

Conmix R1

Giá: Liên hệ

Sản phẩm liên quan

Conmix R1 là chất lỏng có tác nhân giảm nước và làm chậm quá trình đông kết của bê tông nhằm cải thiện tính dễ thi công của bê tông hoặc chon phép giảm hàm lượng nước một cách có hiệu quả. Conmix R1 được tạo ra từ việc chọn lựa rất tỉ mỉ các vật liệu đầu vào và được sản xuất dưới các điều kiện quản lý rất nghiêm ngặt nhằm tạo ra sản phẩm phù hợp với các yêu cầu đặt ra. Thành phần cơ bản của nó là các tác nhân hữu cơ bổ sung và được hoàn thiện bằng phương pháp ASTM C494-81 Type A and D, EN934 Part 2.

ƯU ĐIỂM

· Tăng độ sụt ở nhiệt độ cao
· Cải thiện tính dễ thi công đối với hầu hết các loại bê tông
· Gia tăng cường độ
· Lượng nước giảm có thể đạt được từ 10 ~ 15%
· Giảm lượng nước mà không làm mất tính dễ thi công
· Có thể sử dụng cho bê tông bơm
· Kéo dài thời gian ninh kết ở nhiệt độ cao
· Đạt hiệu quả kinh tế trên xi măng
· Nâng cao chất lượng bề mặt bê tông
Màu sắc : Chất lỏng màu nâu đậm
Tỉ trọng : 1.16 ~ 1.18
Tạo khí : 1 ~ 2 %
Độ Ph :      4 ~ 6
Hàm lượng Clorit : không
 
Tương thích với các loại xi măng
Conmix R1 có thể sử dụng với tất cả các loại xi măng Portland. Khi sử dụng với các loại xi măng đặc biệt khác nên liên hệ với công ty cormix interational đễ được hướng dẫn thêm.
 
Tương thích với các loại phụ gia khác
Conmix R1 không được trộn với các phụ gia khác, sự hiện diện của các loại hóa chất khác có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả của sản phẩm. nếu muốn sử dụng với các loại phụ gia khác xin vui lòng liên hệ với công ty conmix interational đễ được hướng dẫn thêm.
Conmix R1 được cung cấp dưới dạng dễ sử dụng, nó được thêm vào trong quá trình trộn bê tông cùng lúc với nước và cốt liệu. Không được thêm phụ gia vào trực tiếp với xi măng, không cần gia tăng thời gian trộn.
 
 
LIỀU LƯỢNG
Conmix R1 có tác dụng tốt nhất nếu được thử trực tiếp tại công trường để xác định chính xác liều lượng cần dùng nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho bê tông. Các hiệu quả này được thể hiện trên cường độ nén, thời gian ninh kết độ co ngót … Theo hướng dẫn, tỉ lệConmix R1 dùng cho bê tông tươi thông thường RMC khoảng 0.2% ~ 0.5 % theo trọng lượng xi măng. Đối với bê tông đầm lăn RCC thì liều lượng dùng khoảng 1% ~ 1.5% theo trọng lượng chất kết dính. Tỉ lệ này có thể khác nhau và cho các kết quả khác nhau. Nên liên hệ phòng hỗ trợ kỹ thuật của công ty conmix International để có hướng dẫn và trợ giúp khi trộn thử.
 
NHỮNG ẢNH HƯỞNG KHI TRỘN QUÁ LIỀU
Conmix R1khi trộn quá liều sẽ kéo dài thời gian ninh kết ban đầu. Nếu hiện tượng này xảy ra, vui lòng liên hệ conmix International để có hướng dẫn và trợ giúp. Nếu đã thêm phụ gia quá liều, nên cẩn thận khi tháo dỡ ván khuôn. Tuy nhiên, nếu được bảo dưỡng tốt thì cường độ cuối cùng của bê tông thường cao hơn bê tông bình thường.