Ecotene Hdpe Antiroot

Ecotene Hdpe Antiroot

Giá: Liên hệ

Sản phẩm liên quan

ECOTENE HDPE ANTIROOT

MÀNG CHỐNG THẤM TỰ DÍNH KHÁNG RỄ DÙNG ĐỂ CHỐNG THẤM VƯỜN MÁI SÂU & RỘNG VÀ TƯỜNG TIẾP XÚC VỚI MẶT ĐẤT, ĐƯỢC GIA CƯỜNG BẰNG SỢI THỦY TINH VÀ MÀNG POLYETYLEN NGĂN CHẶN NƯỚC VÀ ĐẤT THÂM NHẬP VÀO CHẤT KHÁNG RỄ

 

MÔ TẢ

ECOTENE HDPE ANTIROOT là màng tự dính, được gia cường bằng lưới thủy tinh tạo cho màng khả năng ổn định kích thước và đạt cường độ cao. Lớp HDPE độ bền cơ học cao có khả năng kháng rễ và chống thấm.

 

ƯU ĐIỂM

-       Kháng rễ ngay cả tại mối nối

-       Ngăn chặn sự phân tán chất ức chế rễ ra môi trường đất và nước xung quanh

-       Dễ thích ứng với mặt nền

-       Dán lạnh không cần thiết bị chuyên dụng

-       Mối nối an toàn do có biên gối mép

-       Cốt gia cường bằng lưới thủy tinh ổn định kích thước khi thi công

 

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

ECOTENE HDPE ANTIROOT được sử dụng kết hợp với DEFEND ANTIROOT POLYESTER mang lại nhiều tiện ích trong hệ thống chống thấm đa lớp kháng rễ cho vườn mái rộng và sâu, bằng cách dán trực tiếp lên lớp DEFEND ANTIROOT POLYESTER làm lớp phủ cuối tiếp xúc với đất.

EN 13707 – TẤM TRẢI BITUM CÓ CỐT GIA CƯỜNG DÀNH CHO CHỐNG THẤM MÁI

Lớp đơn dưới lớp bảo vệ nặng

-         ECOTENE HDPE ANTIROOT

EN 13969 – MÀNG BITUM NGĂN ẨM GIA TĂNG TỪ ĐẤT

Màng cho móng

-         ECOTENE HDPE ANTIROOT

 

Tiêu chuẩn

T

ECOTENE HDPE ANTIROOT

 

Cốt gia cường

 

 

Lưới thủy tinh

Độ dày

EN 1849-1

±0,02

2.0 mm

Kích thước cuộn

EN 1848-1

1.05×15 m

Độ kín nước

EN 1928 – B

60 kPa

Kháng bong tại điểm nối

EN 12316-1

-20 N

80 N/50 mm

Độ bền kéo

EN 12317-1

–20%

350/300 N/50 mm

Lực kéo tối đa

EN 12311-1

–20%

500/300 N/50 mm

Giãn dài L/T

EN 12311-1

–15% V.A

90/180%

Kháng thủng động

EN 12691 – A

 

300 mm

Kháng thủng tĩnh

EN 12730 – A

 

10 kg

Độ bền xé chân đinh

EN 12310-1

–30%

200/200 N

Ổn định kích thước L/T

EN 1107-1

–0.10/+0.10

Linh hoạt ở nhiệt độ thấp

EN 1109

-25℃

Chống chảy ở nhiệt độ cao

EN 1110

90℃

Kháng rễ

EN 13948

 

Đã qua thử nghiệm

Phản ứng cháy

EN 13501-1

 

F

Phản ứng cháy ngoài trời

EN 13501-5

 

F roof

Đặc điểm kỹ thuật nhiệt

Dẫn nhiệt

 

 

0.2 W/mK

Khả năng chịu nhiệt

 

 

2.60 KJ/K