Mineral proteaduo polyester

Mineral proteaduo polyester

Giá: Liên hệ

Sản phẩm liên quan

MINERAL PROTEADUO TRIARMATO

PROTEADUO POLYESTER

MINERAL PROTEADUO POLYESTER

MÀNG CHỐNG THẤM  VỚI CỐT GIA CƯỜNG ĐA HỢP VÀ BITUM POLYME TỔNG HỢP ĐA LỚP

 

ƯU ĐIỂM

-         Nó kết hợp các ưu điểm của Bitum APP và Bitum SBS

-         Tuổi thọ cao hơn cả hai loại màng Bitum APP và Bitum SBS

-         Nó có thể được quét sơn trực tiếp ngay

-         Chỉ có màng Bitum SBS trơn có thể quét asphalt trực tiếp lên

 

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

EN 13707 – TẤM TRẢI BITUM CÓ CỐT GIA CƯỜNG DÙNG CHO CHỐNG THẤM MÁI

Lớp trung gian trong hệ thống đa lớp không cần lớp mặt bảo vệ nặng bền vững.

- PROTEADUO TRIARMATO

- PROTEADUO POLYESTER

 Lớp trên trong hệ thống đa lớp không cần lớp mặt bảo vệ nặng bền vững.

- PROTEADUO TRIARMATO

- MINERAL PROTEADUO TRIARMATO

- PROTEADUO POLYESTER

- MINERAL PROTEADUO POLYESTER

Đơn lớp lộ thiên

- PROTEADUO TRIARMATO

- MINERAL PROTEADUO TRIARMATO

Đơn lớp dưới lớp bảo vệ nặng

- PROTEADUO TRIARMATO

Dưới lớp bảo vệ nặng trong hệ thống đa lớp

- PROTEADUO TRIARMATO

- PROTEADUO POLYESTER

EN 13969 – TẤM TRẢI CHỐNG ẨM BITUM BAO GỒM TẤM TRẢI BITUM CHO NỀN BỂ

Màng dành cho móng

- PROTEADUO TRIARMATO

- PROTEADUO POLYESTER

 

 

 

 

Tiêu chuẩn

T

PROTEADUO TRIARMATO

MINERAL PROTEADUO TRIARMATO

PROTEADUO POLYESTER

MINERAL PROTEADUO POLYESTER

Cốt gia cường

 

 

Ba lớp tổng hợp

Lưới không dệt và sợi thủy tinh

Ba lớp tổng hợp

Lưới không dệt và sợi thủy tinh

Polyeste tổng hợp không dệt được ổn định bằng sợi thủy tinh

Polyeste tổng hợp không dệt được ổn định bằng sợi thủy tinh

Độ dày

 EN 1849-1

±0,2

4 mm

 5 mm

 4 mm

 4 mm

 5 mm

 –

 –

Trọng lượng khoáng

 EN 1849-1

 ±15%

 –

4.5 kg/m2

4.0 kg/m2

4.5 kg/m2

Kích thước cuộn

 EN 1848-1

 ≥

1×10 m

1×10 m

1×10 m

1×10 m

1×10 m

1×10 m

1×10 m

1×10 m

Độ kín nước

* Sau khi lão hóa

EN 1928 – B

EN 1926-1928

 ≥

 60 kPa

60 kPa

60 kPa 60 kPa

-

60 kPa

60 kPa

Kháng bong L/T

 EN 12316-1

 –20 N

 100 N/50 mm

 100 N/50 mm

-

-

-

Kháng cắt L/T

 EN 12317-1

 –20%

650/550 N/50 mm

 650/550

-

600/400 N/50 mm

-

Lực kéo tối đa L/T

EN 12311-1

–20%

750/650 N/50 mm

 750/650

750/600

700/500 N/50 mm

700/500 N/50 mm

Giãn dài L/T

 EN 12311-1

–15% V.A.

 50/50%

 50/50%

 50/50%

 

 40/45%

 40/45%

Chịu va đập

EN 12691 – A

 

1 250 mm

1 250 mm

-

 40/45%

 40/45%

Chịu tải tĩnh

EN 12730 - A

 

 20 kg

20 kg

-

 15 kg

-

Kháng xé (chân đinh) L/T

EN 12310-1

 –30%

 250/250 N

 250/250 N

-250/250 N

160/200 N

 200/200 N

Ổn định kích thước L/T

 EN 1107-1

 ≤

  –0.20/+0.10%

 –0.20/+0.10%

  –0.20/+0.10%

 –0.30/+0.10%

–0.30/+0.10%

Linh hoạt ở nhiệt độ thấp

* Sau khi lão hóa

  EN 1109 EN 1296-1109

 ≤

 +15°C

 –15°C/–25°C

 –20°C

 –15°C/–25°C

 –20°C

  –15°C/–25°C

 –20°C

 –15°C/–25°C

 –20°C

  –15°C/–25°C

 –20°C

Chống chảy ở nhiệt độ cao

* Sau khi lão hóa

 EN 1110 EN 1296-1110

  ≥

 –10°C

 100°C

 90°C

 100°C

 90°C

 100°C

 90°C

  100°C

 90°C

  100°C

 90°C

Lão hóa UV

 EN 1297

 

Đã qua thử nghiệm

 –

 –

Đã qua thử nghiệm

 –

Phản ứng cháy

 EN 13501-1

 

 E

 E

 E

 E

 E

Hiệu suất cháy ngoài trời

EN 13501-5

 

 F roof

 F roof

 F roof

 F roof

 F roof

Dẫn nhiệt

 

 

 0.2 W/mK

 0.2 W/mK

 0.2 W/mK

 0.2 W/mK

 0.2 W/mK

 0.2 W/mK

0.2 W/mK

0.2 W/mK

Khả năng chịu nhiệt

 

 

5.20 KJ/K

6.50 KJ/K

 4.80 KJ/K

 5.40 KJ/K

5.20 KJ/K

6.50 KJ/K

4.80 KJ/K

5.40 KJ/K

Đặc điểm kỹ thuật nhiệt