Mineral proteadup hp 25

Mineral proteadup hp 25

Giá: Liên hệ

Sản phẩm liên quan

MINERAL PROTEADUO HP 25

Màng chống thấm chịu mưa đá – Chứng nhận RG5

 

LĨNH VỰC ỨNG DỤNG

        EN 13707 – TẤM TRẢI BITUM CÓ CỐT GIA CƯỜNG DÙNG CHO CHỐNG THẤM MÁI

-          Lớp trên trong hệ thống đa lớp không cần lớp mặt bảo vệ nặng bền vững.

-         MINERAL PROTEADUO HP 25 POLYESTE

        Đơn lớp lộ thiên

-         MINERAL PROTEADUO HP 25 POLYESTE

 

 

 

 

Tiêu chuẩn

T

MINERAL PROTEADUO HP 25 POLYESTE

Cốt gia cường

 

 

Polyeste tổng hợp không dệt được ổn định bằng sợi thủy tin

Độ dày

 EN 1849-1

±0,2

 5 mm (1)

Khối lượng trên đơn vị diện tích MINERAL

 EN 1849-1

±15%

 –

Kích thước cuộn

 EN 1848-1

 ≥

 1×10 m

Độ kín nước

EN 1928 – B

EN 1926-1928

 ≥

 ≥

 60 kPa

Kháng cắt L/T

 EN 12317-1

 –20%

 900/800 N/50 mm  

Lực kéo tối đa L/T

EN 12311-1

 –20%

 1 000/900 N/50 mm

Giãn dài L/T

 EN 12311-1

–15% V.A

 50/50%

Chịu va đập

EN 12691 – A

 

 1 500 mm

Chịu tải tĩnh

 EN 12730 - A

 

 20 kg

Kháng xé (chân đinh) L/T

 EN 12310-1

 –30%

 250/250 N

Ổn định kích thước L/T

EN 1107-1

 ≤

 –0.30/+0.10%

Linh hoạt ở nhiệt độ thấp (mặt trên/dưới)

• Sau lão hóa

 EN 1109

EN 1296-1109

 ≤

 +15°C

 –15°C/–25°C

 –20°C

Chống chảy ở nhiệt độ cao

Sau lão hóa

 EN 1110 EN 1296-1110

 ≥

 –10°C

 100°C

 90°C

Lão hóa UV

 EN 1297

 

 –

Phản ứng cháy

 EN 13501-1

 

 E

Hiệu suất cháy ngoài trời

 EN 13501-5

 

 F roof

Đặc tính chịu va đập của hạt mưa đá      

Chịu va đập của hạt mưa đá

VKF TP09

 

 lên tới  mức 5

Đặc điểm kỹ thuật nhiệt

Dẫn nhiệt

 

 

0.2 W/mK

Khả năng chịu nhiệt

 

 

 6.00 KJ/K