Prontopp ® TMC

Prontopp ® TMC

Giá: Liên hệ

Sản phẩm liên quan

PRONTOPP® TMC  

VỮA SUN-PHÁT CAN-XI EN 13454 CF-30         

 

Lĩnh vực ứng dụng

Sản xuất vữa láng chảy sun-phát can-xi với đặc tính pha trộn nhanh dùng cho tòa nhà công nghiệp, văn phòng và các căn hộ với cường độ vữa đạt  chuẩn CA-C40-F7. PRONTOPP® TMC là vữa trộn khô sẵn tại nhà máy khi sử dụng chỉ cần thêm nước.

 

Mô tả

PRONTOPP® TMC được sử dụng như vữa trộn khô sẵn tại nhà máy để đạt độ đồng nhất cao, vữa láng chảy sun-phát can-xi dễ xử lý. Vữa trộn khô đã có đủ những phụ gia cần thiết để dễ thi công và đạt độ cứng đáng tin cậy.

 

Đặc tính sản phẩm

• Vữa láng với khả năng chảy và độ đồng đều cao

• Thời gian thi công ngắn, sản lượng thi công cao.

• Độ phồng rộp và co ngót thấp do vậy có thể ứng dụng cho khu vực rộng giảm số lượng giáp mối.

• Đông kết và đông cứng nhanh đạt cường độ sớm (CA-C40-F7).

• Có thể bước lên sau 6 giờ (ở 20°C), chịu tải sau 24 giờ.

• Sãn sang thi công sau 14 ngày*

(ở ≤ 1,5 CM-% trong trường hợp vữa chịu nhiệt và ≤ 2,0 CM-% trong trường hợp vữa không chịu nhiệt).

• Thời gian khô và phản ứng tùy thuộc vào nhiệt độ.

• Thân thiện môi trường

* Đặc tính kỹ thuật đề cập đến độ dày vữa 40 mm cho hệ thống không chịu nhiệt và độ dày 60 mm cho vữa chịu nhiệt.

 

 

 

Đặc tính kỹ thuật

Phồng rộp và co ngót:  ≤ 0.2 mm/m

Dẫn nhiệt:  λz = 1.2 W/mK

Giãn nở nhiệt:  0.01 mm/mK

Có thể bước lên:  Sau 6 giờ

Chịu tải một phần:  Sau 24 giờ

Độ bền uốn (28 ngày):  ca. 7 N/mm2

Cường độ nén (28 ngày):  ca. 40 N/mm2

Sãn sàng thi công:  Cho vữa chịu nhiệt: ≤ 1.5 CM-%;  cho vữa không chịu nhiệt: ≤ 2.0 CM-%

Khả năng chịu nhiệt:  < 40°C 

Tỷ trọng:  1.1 – 1.3 kg/m²

Phản ứng vữa ướt:  kiềm

Nhiệt độ thi công:  > + 5 °C

Thời hạn sử dụng:  Nếu được bảo quản đúng cách, thời hạn lên tới 6 tháng.

 

 

 

Hình thức cung cấp

Bao giấy bọc PE: 25 kg

Bao lớn (theo yêu cầu): 800 kg

 

Tiêu hao

Cần 18 kg vật liệu/m² cho độ dày vữa 10 mm, 1.85 t sẽ cho 1m³ vữa tươi.

 

Thi công

* PRONTOPP® TMC được trộn với nước / tỷ lệ vữa khô bằng 0.20. Khối lượng nước chảy phải được kiểm tra thường xuyên, do tỷ lệ nước/chất kết dính có thể ảnh hưởng đáng kể đến độ tươi của vữa.

* Đảm bảo không để tạp chất ngậm khí tiếp xúc với vữa tươi. Những chất đó sẽ ảnh hưởng xấu đến độ đồng đều của vữa tươi và độ cứng của vữa.

* Cần đảm bảo trộn đủ thời gian, kể cả trộn tại nhà máy và trộn tại hiện trường. Như vậy sẽ đảm bảo đặc tính dẻo hóa của sản phẩm.

* Trong trường hợp trộn tại nhà máy, trong thời gian vận chuyển tới hiện trường thi công, thùng trộn phải được quay liên tục để duy trì khả năng chảy. Mặt khác, vữa tươi sẽ cứng lại và đông cứng quá nhanh.