Signuit® L53 MY

Signuit® L53 MY

Giá: Liên hệ

Sản phẩm liên quan

Sigunit L53 MY là chất thúc đẩy ninh kết, công nghệ cao, không chứa chất kiềm, ở dạng dung dịch cho bê tông phun.

 


Sigunit L53 MY là chất thúc đẩy ninh kết thích hợp cho cả qui trình phun ướt lẫn qui trình phun khô.


LĨnh vực thi công chính là:

- Bảo vệ vách đá trong đường hầm và quặng mỏ (công tác hỗ trợ ban đầu).

 

- Ổn định sườn và vách đá.

- Công tác thoát nước bằng qui trình phun khô.

- Bê tông phun chất lượng cao cho lớp gia cường vĩnh cữu.

 

http://chongtham.vn/publics/download/sigunit L53 MY - VN.pdf

Sigunit L53 MY cung cấp các ĐẶC TÍNH sau:

- Không có chất kiềm (không ăn da) và được phân loại là sản phẩm không độc hại.

- Hỗn hợp bê tông phun ninh kết nhanh đến cực nhanh tùy theo liều lượng sử dụng.

- Không làm giảm cường độ của bê tông có dùng chất thúc đẩy ninh kết nếu dùng đúng cách.

- Không làm ô nhiễm thêm núi và nước ngầm do không có chất kiềm loang ra.

- Giảm đáng kể lượng bê tông bị bật trở lại nếu công tác phun được thực hiện theo qui định

- Tăng độ bám dính của bê tông phun lên vách đá và bê tông thường, giúp việc thi công trên trần dễ dàng hơn.

- Không có chất clorua nên không gây tổn hại đến thép và các sợi thép gia cố.

 

Liều lượng: - Liều lượng chất thúc đẩy ninh kết tùy thuộc vào nhiều yếu tố và cần điều chỉnh để đáp ứng điều kiện thực tế công trường.

- Liều lượng chất thúc đẩy ninh kết sẽ thay đổi theo qui mô của công việc. Điển hình nếu có yêu cầu giảm lượng bê tông bị bật ra(mà không có yêu cầu về cường độ sớm) thì liều lượng sẽ là 2-4%. Nếu cũng có yêu cầu về cường độ sớm thì liều lượng sẽ là 4-6%. Điều này còn tùy thuộc vào loại hình thi công, phun thẳng đứng hoặc phun trên trần.

- Tính năng của chất thúc đẩy ninh kết sẽ tùy thuộc vào loại, hàm lượng, tuổi thọ và chất lượng xi măng, tỉ lệ N/X của hỗn hợp,nhiệt độ của hỗn hợp, điều kiện nền, v.v….

- Liều lượng của chất thúc đẩy ninh kết mang tính tham khảo – cần phải kiểm tra lại bằng thử nghiệm thực tế tại hiện trường:

 

Quy trình phun Yêu cầu Liều lượng
Phun khô

- Giảm bê tông bị bật ra hoặc thi công thẳng đứng.

- Cường độ sớm hoặc thi công trên trần

~ 3% theo khối lượng xi măng.

4 - 6% theo khối lượng xi măng.

Phun ướt

- Giảm bê tông bị bật ra hoặc thi công thẳng đứng.

- Cường độ sớm hoặc thi công trên trần.

4-5 % theo khối lượng xi măng

5-6 % theo khối lượng xi măng

 

 

 

 

 

 

Nhiệt độ thi công: Nhiệt độ thi công không được thấp hơn 15 C (đặc biệt đối với các lớp dày). Nhiệt độ thấp

hơn cần liều lượng cao hơn.

 

Thi công: Nói chung, chất thúc đẩy ninh kết sẽ được thêm vào và trộn với các thành phần khác của bê tông.