Copernit

  • TECNOROOF

    TECNOROOF

    là màng chống thấm bitum biến tính - APP được làm từ bitum tinh chế biến tính

    TECNOROOF

    Giá: Liên hệ

  • TECNOPOL

    TECNOPOL

    là màng chống thấm polyme biến tính được làm từ bitum tinh chế

    TECNOPOL

    Giá: Liên hệ

  • STARPOL

    STARPOL

    là màng chống thấm bitum biến tính - APP được làm từ bitum

    STARPOL

    Giá: Liên hệ

  • SINTOPOL

    SINTOPOL

    là màng chống thấm polyme biến tính được làm từ bitum tinh chế biến tính với copolyme

    SINTOPOL

    Giá: Liên hệ

  • SINTOGLASS

    SINTOGLASS

     là màng chống thấm polyme biến tính được làm từ bitum tinh chế

    SINTOGLASS

    Giá: Liên hệ

  • IDROPOL

    IDROPOL
    IDROPOL

    Giá: Liên hệ

  • FIBERPOL

    FIBERPOL

    là màng chống thấm Bitum biến tính chất lượng cao

    FIBERPOL

    Giá: Liên hệ

  • COPERPOL

    COPERPOL

    là màng chống thấm Bitum biến tính chất lượng

    COPERPOL

    Giá: Liên hệ

  • COPERPOL EXTRA

    COPERPOL EXTRA

    là màng chống thấm Bitum biến tính chất lượng cao

    COPERPOL EXTRA

    Giá: Liên hệ

  • COPERPOL 18 HP

    COPERPOL 18 HP

    là màng chống thấm Bitum biến tính chất lượng cao

    COPERPOL 18 HP

    Giá: Liên hệ

  • ASTROPOL

    ASTROPOL

    là màng chống thấm Bitum biến tính chất lượng cao

    ASTROPOL

    Giá: Liên hệ