Hệ thống phụ gia

 • Conmix R1

  Conmix R1

  Là chất lỏng có tác nhân giảm nước và làm chậm quá trình đông kết của bê tông nhằm cải thiện tính dễ thi công của bê tông hoặc chon phép giảm hàm lượng nước một cách có hiệu quả.

  Conmix R1

  Giá: Liên hệ

 • Conmix SP1B

  Conmix SP1B

  Là sản phẩm giảm nước và hóa siêu dẻo cho bê tông hiệu quả cao và có tác nhân tán kết cực kỳ linh hoạt.

  Conmix SP1B

  Giá: Liên hệ

 • Conmix P4R

  Conmix P4R

  Là chất lỏng có tác nhân giảm nước và làm chậm quá trình đông kết của, đồng thời tạo dẻo cho bê tông nhằm cải thiện tính dễ thi công của bê tông hoặc cho phép giảm hàm lượng nước một cách đáng kể.

  Conmix P4R

  Giá: Liên hệ

 • Conmix P4

  Conmix P4

  Là chất lỏng có tác nhân giảm nước và làm chậm quá trình đông kết, của bê tông nhằm cải thiện tính dễ thi công của bê tông hoặc chon phép giảm hàm lượng nước một cách đáng kể.

  Conmix P4

  Giá: Liên hệ

 • Conmix latex

  Conmix latex

  Là loại phụ gia dạng lỏng được trộn với vữa và bê tông nhằm tăng tính chống thấm, gia tăng kết dính và độ bền.

  Conmix latex

  Giá: Liên hệ

 • Conmix SP4

  Conmix SP4

  Là sản phẩm linh hoạt được thiết kế riêng cho bê tông tự chảy ở những nơi khí hậu nóng. Tác nhân giảm nước đáng kể cho phép phát triển cường độ ban đầu sớm cũng như đạt cường độ cuối cùng.


  Conmix SP4

  Giá: Liên hệ