Vữa sửa chữa không co ngót

 • Renderoc SXtra

  Renderoc SXtra

  Vữa sửa chữa kết cấu kiểm soát co ngót

  Renderoc SXtra

  Giá: Liên hệ

 • RENDEROC S

  RENDEROC S

  là loại vật liệu sửa chữa kết cấu một thành phần, được đóng gói sẵn

  RENDEROC S

  Giá: Liên hệ

 • Renderoc GP

  Renderoc GP

  là hỗn hợp bột khô chỉ cần thêm nước sạch tại hiện trường để tạo hỗn hợp vữa sửa chữa có độ đậm đặc cao

  Renderoc GP

  Giá: Liên hệ

 • Renderoc FC

  Renderoc FC

  được thiết kế để bít trát bề mặt tường xây và bê tông sai hỏng nhỏ và được trát như một lớp bọc

  Renderoc FC

  Giá: Liên hệ

 • Nitofill EPLV

  Nitofill EPLV
  Nitofill EPLV

  Giá: Liên hệ

 • Lokfix

  Lokfix

  là vữa gốc nhựa polyeste 2 thành phần

  Lokfix

  Giá: Liên hệ

 • Conbextra HF

  Conbextra HF

  được sử dụng rộng rãi để đệm vữa dưới dạng tự chảy

  Conbextra HF

  Giá: Liên hệ

 • CONBEXTRA GP

  CONBEXTRA GP

  là loại vữa gốc xi măng được cung cấp để sử dụng ngay dưới dạng bột khô

  CONBEXTRA GP

  Giá: Liên hệ

 • Conbextra EP75 Plus

  Conbextra EP75 Plus

  là sản phẩm vữa rót gốc nhựa epoxy không chứa dung môi 

  Conbextra EP75 Plus

  Giá: Liên hệ

 • Conbextra EP300

  Conbextra EP300

  Vữa không co ngót gốc xi măng .Vữa tự chảy, gốc nhựa Epoxy, toả nhiệt thấp

  Conbextra EP300

  Giá: Liên hệ

 • CONBEXTRA EP75

  CONBEXTRA EP75

  Là loại vữa tự chảy, để sử dụng cho các mục đích 

  CONBEXTRA EP75

  Giá: Liên hệ