Màng chống thấm Bitum

 • Bituplus E

  Bituplus E
  Bituplus E

  Giá: Liên hệ

 • Bituplus G4140

  Bituplus G4140

  Bituplus G 4140 là màng chống thấm bitum polyme chất lượng cao

  Bituplus G4140

  Giá: Liên hệ

 • Plastifelt

  Plastifelt

  Plastifelt là màng chống thấm bitum polyme, được sản xuất từ hỗn hợp bitum và polyme

  Plastifelt

  Giá: Liên hệ

 • Màng Bituplus P

  Màng Bituplus P

  Màng Bituplus P là màng chống thấm đàn hồi, được sản xuất từ hỗn hợp bitum và polyme APP

  Màng Bituplus P

  Giá: Liên hệ

 • Bituplus Ex

  Bituplus Ex

  Bituplus Ex là màng chống thấm bitum cao cấp được sản xuất từ hỗn hợp bitum và polyme SBS

  Bituplus Ex

  Giá: Liên hệ

 • Bituplus Px

  Bituplus Px

  Màng Bituplus Px là màng chống thấm đàn hồi cao cấp, được sản xuất từ hỗn hợp bitum và polyme APP

  Bituplus Px

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick

  Bitustick

  Bitustick là màng chống thấm bitum polyme tự dính, được cán một lớp màng HDPE dai

  Bitustick

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick G

  Bitustick G

  màng tự dính gốc Bitum mặt đá, được gia cường với sợi thủy tinh,

  Bitustick G

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick P

  Bitustick P

  màng tự dính gốc Bitum, được gia cường với lưới thủy tinh

  Bitustick P

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick R

  Bitustick R

  Bitustick R là màng chống thấm tự dính bitum polyme, được ép một lớp polyeste dai chắ

  Bitustick R

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick AL

  Bitustick AL

  Bitustick AL là màng chống thấm tự dính bitum polyme ứng dụng cho miền khí hậu nhiệt đới.

  Bitustick AL

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick PVC

  Bitustick PVC


  Màng chống thấm tự dính Bitustick PVC là màng PVC được phủ kín bằng hợp chất bitum polyme tự dính

  Bitustick PVC

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick R250

  Bitustick R250

  Bitustick R250 là màng chống thấm tự dính bitum SBS, được ép một lớp polyeste dai chắc

  Bitustick R250

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick SR

  Bitustick SR

  Bitustick SR là màng chống thấm tự dính có màu xanh, phản chiếu ánh nắng gốc bitum polyme

  Bitustick SR

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick XLR

  Bitustick XLR
  Bitustick XLR

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick XLS

  Bitustick XLS

  là màng chống thấm tự dính, màu trắng, phản chiếu ánh sáng gốc bitum polyme

  Bitustick XLS

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick XL

  Bitustick XL

  là màng chống thấm tự dính gốc bitum polyme ứng dụng cho miền khí hậu nhiệt đới.

  Bitustick XL

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick R400

  Bitustick R400

  là màng bảo vệ và chống thấm bitum SBS, kháng rễ cây. Bitum được ép trên lớp polypropylen dai chắc

  Bitustick R400

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick 1000

  Bitustick 1000

  là màng chống thấm bitum tự dính với độ dày 1mm, được thiết kế đặc biệt để  chống thấm và chống ẩm

  Bitustick 1000

  Giá: Liên hệ

 • Bitustick - HDPE

  Bitustick - HDPE

  Màng chống thấm tự dính gốc bitum.

  Bitustick - HDPE

  Giá: Liên hệ