Hệ thống vữa

 • Davco grout cure

  Davco grout cure

  Phụ gia vữa chít khe gốc Acrylic

  Davco grout cure

  Giá: Liên hệ

 • Davco Glass Mosaic Additive

  Davco Glass Mosaic Additive

   là phụ gia polyme biến tính chất lượng cao

  Davco Glass Mosaic Additive

  Giá: Liên hệ

 • Davco Wide Joint

  Davco Wide Joint

  là vữa chít mạch gốc xi măng

  Davco Wide Joint

  Giá: Liên hệ

 • Davco Titanium Dustless

  Davco Titanium Dustless

   ứng dụng công nghệ không bụi để làm giảm bụi trong khi thi công

  Davco Titanium Dustless

  Giá: Liên hệ

 • Davco Color Grout Dustless Extra

  Davco Color Grout Dustless Extra

   là vữa gốc xi măng và linh hoạt

  Davco Color Grout Dustless Extra

  Giá: Liên hệ

 • LANKO 780 REP FLOW R3

  LANKO 780 REP FLOW R3

  Vữa sửa chữa không co ngót, có thể đúc trực tiếp, thành phần gồm có cốt liệu và xi măng đặc biệt.

   

  LANKO 780 REP FLOW R3

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 662 Lankoseal

  Lanko 662 Lankoseal

  là sản phẩm lưu biến, kín nước, một thành phần

  Lanko 662 Lankoseal

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 739 Lancocrete rapid

  Lanko 739 Lancocrete rapid

  là vữa sử dụng ngay

  Lanko 739 Lancocrete rapid

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 738 Crete Abrasion

  Lanko 738 Crete Abrasion

  là vữa sử dụng ngay, thành phần gồm có xi măng aluminat

  Lanko 738 Crete Abrasion

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 736 Crete sewage

  Lanko 736 Crete sewage

  là vữa sử dụng ngay, thành phần gồm có xi măng đặc biệt

  Lanko 736 Crete sewage

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 732 Rep facade

  Lanko 732 Rep facade

  là vữa không co ngót được gia cường cốt sợi

   

  Lanko 732 Rep facade

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 712 Lankoroad rapidex

  Lanko 712 Lankoroad rapidex

  là vữa trộn nước sử dụng ngay, thành phần gồm có cát

  Lanko 712 Lankoroad rapidex

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 706 Calsea

  Lanko 706 Calsea

  là vữa xi măng cường độ cao, không co ngót

  Lanko 706 Calsea

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 702 Calfarge

  Lanko 702 Calfarge

  là vữa xi măng cường độ cao, không co ngót

  Lanko 702 Calfarge

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 701 Lankoclavex

  Lanko 701 Lankoclavex

  là vữa xi măng cường độ cao, không co ngót

  Lanko 701 Lankoclavex

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 731 Lankorep Structure

  Lanko 731 Lankorep Structure

  Vữa không co ngót có xơ sợi gia cường

  Lanko 731 Lankorep Structure

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 188 Lanko Self Overlayment

  Lanko 188 Lanko Self Overlayment

  là vữa xi măng láng phủ tự chảy phẳng, được gia cường chất xơ

  Lanko 188 Lanko Self Overlayment

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 173 Lankoself Skim

  Lanko 173 Lankoself Skim

   là vữa láng tự chảy phẳng cho sàn trong nhà mới và cũ

  Lanko 173 Lankoself Skim

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 123 Lankoself thick

  Lanko 123 Lankoself thick

  là vữa láng tự chảy phẳng ứng dụng cho sàn trong nhà và ngoài

  Lanko 123 Lankoself thick

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 113 Lankopatch

  Lanko 113 Lankopatch
  Lanko 113 Lankopatch

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 112 Lankorockfil

  Lanko 112 Lankorockfil

  bột bả đa dụng trám chít khe nối tấm ghép

  Lanko 112 Lankorockfil

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 111 Lankofinecoat

  Lanko 111 Lankofinecoat
  Lanko 111 Lankofinecoat

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 110 Lankoskim internal dustless

  Lanko 110 Lankoskim internal dustless

  là loại bột bả trắng mịn

  Lanko 110 Lankoskim internal dustless

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 110 LankoSkim

  Lanko 110 LankoSkim

  là loại bột bả mịn, trộn nước dùng để sữa chữa

  Lanko 110 LankoSkim

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 107 Lankoputty

  Lanko 107 Lankoputty

  là bột bả acrylic, được sử dụng để trám hoặc vá các khe nứt

  Lanko 107 Lankoputty

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 103 Lankowall

  Lanko 103 Lankowall

  hồ bột bả nhẵn mịn

  Lanko 103 Lankowall

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 102 Interior Skimcoat

  Lanko 102 Interior Skimcoat

   là hồ bột bả nhẵn mịn

  Lanko 102 Interior Skimcoat

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 101 Parentduit

  Lanko 101 Parentduit

  bột bả trộn xi măng hoặc thạch cao để bả phẳng bề mặt sần sùi và trám  đầy

  Lanko 101 Parentduit

  Giá: Liên hệ