Keo

 • Davco Extra 3 Plus Colour Grout

  Davco Extra 3 Plus Colour Grout

  Vữa chít mạch gạch không bụi

  Davco Extra 3 Plus Colour Grout

  Giá: Liên hệ

 • Davco Injectile Fix

  Davco Injectile Fix

  là sản phẩm dung dịch acrylic dùng để tái liên kết gạch sàn bong tróc

  Davco Injectile Fix

  Giá: Liên hệ

 • Davco TTB

  Davco TTB

   là keo dán gạch gốc xi măng

  Davco TTB

  Giá: Liên hệ

 • Davco Super TTB

  Davco Super TTB

  là keo dán gạch gốc xi măng, ứng dụng lớp dày hoặc mỏng

  Davco Super TTB

  Giá: Liên hệ

 • Davco Davelastic

  Davco Davelastic
  Davco Davelastic

  Giá: Liên hệ

 • Davco ultrabond

  Davco ultrabond

  Keo Lót/Liên kết cho lớp ốp

  Davco ultrabond

  Giá: Liên hệ

 • Davco Easy Fix

  Davco Easy Fix

   keo dán gạch gốc acrylic trắng

  Davco Easy Fix

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 612 Cryl

  Lanko 612 Cryl

  là keo nhựa acrylic

  Lanko 612 Cryl

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 608 PU/PS Primer

  Lanko 608 PU/PS Primer

  vật liệu quét lót một thành phần sử dụng ngay dành cho keo polysunphua

  Lanko 608 PU/PS Primer

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 607 PS Sealant

  Lanko 607 PS Sealant

  là keo polysunphua hai thành phần

  Lanko 607 PS Sealant

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 603 Polyurethane

  Lanko 603 Polyurethane

  là keo PU một thành phần

  Lanko 603 Polyurethane

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 534 Rebar anchoring

  Lanko 534 Rebar anchoring

  là keo epoxy hai thành phần màu ghi

  Lanko 534 Rebar anchoring

  Giá: Liên hệ