Hệ thống xốp cách nhiệt

 • Xốp cách nhiệt chống cháy XPS

  Xốp cách nhiệt chống cháy XPS

  Được làm bằng chất dẻo PS thông qua quá trình đặc biệt mà ở đó tấm cứng, giãn nở được đúc ép. Cấu trúc được hàn kín và có bọt giúp cho có nhiều ưu điểm bao gồm việc cách nhiệt hoàn hảo,.

  Xốp cách nhiệt chống cháy XPS

  Giá: Liên hệ

 • Xốp cách nhiệt (XPS)

  Xốp cách nhiệt (XPS)

  Được làm bằng chất dẻo PS thông qua quá trình đặc biệt mà ở đó tấm cứng, giãn nở được đúc ép. Cấu trúc được hàn kín và có bọt giúp cho có nhiều ưu điểm bao gồm việc cách nhiệt hoàn hảo,.

  Xốp cách nhiệt (XPS)

  Giá: Liên hệ