Màng chống thấm bitum

 • Lemax 4 mm G - PE

  Lemax 4 mm G - PE

  Màng bitum polyme đàn hồi,

  Lemax 4 mm G - PE

  Giá: Liên hệ

 • Lemax Rad

  Lemax Rad

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Lemax Rad

  Giá: Liên hệ

 • Lemax SB 250

  Lemax SB 250

  Màng BPP nhựa đàn hồi bitum polyme, hợp chất bitum tinh chế với khối lượng phân tử polyme cao, được gia cường bằng sợi polyeste không dệt

  Lemax SB 250

  Giá: Liên hệ

 • Lemax Technowall

  Lemax Technowall

  là màng khò nóng đặc trưng được sản xuất tại Italia để cung cấp  sản phẩm chống thấm chuyên nghiệp

  Lemax Technowall

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3mm GY-SBS

  Lemax 3mm GY-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 3mm GY-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3mm R-SBS

  Lemax 3mm R-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 3mm R-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm S-SBS

  Lemax 3 mm S-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 3 mm S-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 4mm PE-SBS

  Lemax 4mm PE-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 4mm PE-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3mm PE-SBS

  Lemax 3mm PE-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 3mm PE-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 4 mm S-SBS

  Lemax 4 mm S-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 4 mm S-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 4 mm R-SBS

  Lemax 4 mm R-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 4 mm R-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 4 mm GY-SBS

  Lemax 4 mm GY-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 4 mm GY-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 2.0 mm S

  Lemax 2.0 mm S

  là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc giữa các chất cao su

  Lemax 2.0 mm S

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 1.5mm S

  Lemax 1.5mm S

  là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc giữa các chất cao su

  Lemax 1.5mm S

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 2.0 mm PE

  Lemax 2.0 mm PE

  là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc giữa các chất cao su

  Lemax 2.0 mm PE

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 1.5mm PE

  Lemax 1.5mm PE

  là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc giữa các chất cao su

  Lemax 1.5mm PE

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 4mm PE-APP

  Lemax 4mm PE-APP

  Màng nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum được chưng cất được biến đổi với phân tử polyme nặng

  Lemax 4mm PE-APP

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm PE-APP

  Lemax 3 mm PE-APP

  Màng nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum được chưng cất được biến đổi với phân tử polyme nặng

  Lemax 3 mm PE-APP

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3mm GY -APP

  Lemax 3mm GY -APP

  Màng nhựa đàn hồi BPP polyme, trộn với nhựa bitum được chưng cất được biến đổi với phân tử polyme nặng

  Lemax 3mm GY -APP

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3mm S-APP

  Lemax 3mm S-APP

  Màng nhựa đàn hồi BPP polyme trộn với nhựa bitum được chưng cất, được đổi với phân tử polyme nặng

  Lemax 3mm S-APP

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 4mm P - GY

  Lemax 4mm P - GY

  Là màng cải tiến loại khò dán đa dụng, có thể lắp đặt ở tất cả những vị trí đòi hỏi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chống bức xạ và chịu áp lực cơ học vừa phải.

  Lemax 4mm P - GY

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm P - PE

  Lemax 3 mm P - PE

  Là màng cải tiến loại khò dán đa dụng, có thể lắp đặt ở tất cả những vị trí đòi hỏi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chống bức xạ và chịu áp lực cơ học vừa phải.

  Lemax 3 mm P - PE

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 2.0 DB

  Lemax 2.0 DB

  Là loại màng chống thấm được cấu tạo bởi các tầng màng SBS có độ dính dày đặc giữa các chất cao su, có độ đàn hồi cao kết hợp với cát và nhựa đường.

  Lemax 2.0 DB

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm P - S

  Lemax 3 mm P - S

  Là màng cải tiến loại khò dán đa dụng, có thể lắp đặt ở tất cả những vị trí đòi hỏi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chống bức xạ và chịu áp lực cơ học vừa phải.

  Lemax 3 mm P - S

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm P - GY

  Lemax 3 mm P - GY

  Là màng cải tiến loại khò dán đa dụng, có thể lắp đặt ở tất cả những vị trí đòi hỏi hoạt động ở nhiệt độ thấp, chống bức xạ và chịu áp lực cơ học vừa phải.

  Lemax 3 mm P - GY

  Giá: Liên hệ