Màng khò nóng SBS

 • Lemax 3mm GY-SBS

  Lemax 3mm GY-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 3mm GY-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3mm R-SBS

  Lemax 3mm R-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 3mm R-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3 mm S-SBS

  Lemax 3 mm S-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 3 mm S-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 4mm PE-SBS

  Lemax 4mm PE-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 4mm PE-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 3mm PE-SBS

  Lemax 3mm PE-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 3mm PE-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 4 mm S-SBS

  Lemax 4 mm S-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 4 mm S-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 4 mm R-SBS

  Lemax 4 mm R-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 4 mm R-SBS

  Giá: Liên hệ

 • Lemax 4 mm GY-SBS

  Lemax 4 mm GY-SBS

  là sự kết hợp của hợp chất bitum chất lượng cao với cốt liệu polyeste chịu va đập

  Lemax 4 mm GY-SBS

  Giá: Liên hệ