Màng chống thấm tự dính

 • Mineral design self-ad selflapsP

  Mineral design self-ad selflapsP

  được ứng dụng cho mái lộ thiên, có nhiều màu sắc và hoa văn đáp ứng các yêu cầu trang trí

  Mineral design self-ad selflapsP

  Giá: Liên hệ

 • Mineral self-adhesive overflapsP

  Mineral self-adhesive overflapsP

  DESIGN là loại màng có bề mặt khoáng

  Mineral self-adhesive overflapsP

  Giá: Liên hệ

 • Ecotene Hdpe Antiroot

  Ecotene Hdpe Antiroot

  là màng tự dính, được gia cường bằng lưới thủy tinh

  Ecotene Hdpe Antiroot

  Giá: Liên hệ