Vật liệu bảo vệ

  • Mariseal Aqua Primer

    Mariseal Aqua Primer

    Bám  dính  tuyệt  vời trên  những  bề mặt  hút  nước  và  không  hút nước

    Mariseal Aqua Primer

    Giá: Liên hệ

  • Mariseal  770

    Mariseal 770

    là lớp phủ polyurethan một thành phần, độ cứng trung bình, bóng

    Mariseal 770

    Giá: Liên hệ

  • Mariseal 760​

    Mariseal 760​

    là lớp phủ polymethylmethacrylate một thành phần

    Mariseal 760​

    Giá: Liên hệ

  • Maripur  7700

    Maripur 7700

    Lớp phủ polyurethan, trong suốt, độ bóng cao

     

    Maripur 7700

    Giá: Liên hệ

  • Maripool

    Maripool

    được ứng dụng trên bê tông, vữa xi măng, vữa xi măng cát, vv

    Maripool

    Giá: Liên hệ

  • Mariseal 800 PLUS

    Mariseal 800 PLUS

    một thành phần được ứng dụng làm lớp ngăn nước hiệu quả và tuổi thọ cao

    Mariseal 800 PLUS

    Giá: Liên hệ

  • Maripur  7700

    Maripur 7700

    là lớp phủ polyurethan một thành phần

    Maripur 7700

    Giá: Liên hệ

  • Mariseal 760​

    Mariseal 760​

    là lớp phủ polymethylmethacrylate một thành phần

    Mariseal 760​

    Giá: Liên hệ

  • Mariseal  770

    Mariseal 770

    là lớp phủ polyurethan một thành phần, độ cứng trung bình, bóng

    Mariseal 770

    Giá: Liên hệ

  • Mariseal ® 800 PLUS

    Mariseal ® 800 PLUS

    ứng dụng công nghệ Nano, trong suốt, không thấm nước,

    Mariseal ® 800 PLUS

    Giá: Liên hệ

  • Maripur 7100

    Maripur 7100

    là một lớp phủ polyurethan mỏng, độ bền cao

    Maripur 7100

    Giá: Liên hệ

  • Maripur 7000

    Maripur 7000

    là một lớp lót polyurethan một thành phần, trong suốt, độ cứng trung bình

    Maripur 7000

    Giá: Liên hệ

  • Maripur 7200

    Maripur 7200

    là một lớp phủ polyurethan mỏng, độ bền cao, một thành phần

    Maripur 7200

    Giá: Liên hệ

  • Mariseal  770

    Mariseal 770

    là lớp phủ polyurethan một thành phần, độ cứng trung bình, bóng

    Mariseal 770

    Giá: Liên hệ

  • Mariseal 760​

    Mariseal 760​

    là lớp phủ polymethylmethacrylate một thành phần

    Mariseal 760​

    Giá: Liên hệ

  • Maripur  7700

    Maripur 7700

    là lớp phủ polyurethan một thành phần

    Maripur 7700

    Giá: Liên hệ