Vật liệu khác

 • Marilatex PU

  Marilatex PU

  là nhựa latec Polyurethan (PUD

  Marilatex PU

  Giá: Liên hệ

 • Marilatex

  Marilatex

  MARILATEX là nhựa latec (SBR)

  Marilatex

  Giá: Liên hệ

 • Maristick 1070

  Maristick 1070

  là chất kết dính polyurethan ít tạo bọt

  Maristick 1070

  Giá: Liên hệ

 • Maristick 1000

  Maristick 1000

  là chất kết dính polyurethan ít tạo bọt, một thành phần

  Maristick 1000

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal Fabric

  Mariseal Fabric

  là vải địa kỹ thuật không dệt, polyeste

  Mariseal Fabric

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal Decoquartz

  Mariseal Decoquartz

  là cát silica nhuộm màu được sử dụng để tạo ra lớp chống thấm

  Mariseal Decoquartz

  Giá: Liên hệ

 • Mariseal Riseal Decoflakes

  Mariseal Riseal Decoflakes

  là vảy dăm nhuộm màu được sử dụng để tạo ra lớp chống thấm

  Mariseal Riseal Decoflakes

  Giá: Liên hệ