Hệ thống sản phẩm chống thấm

 • Revinex Flex U360

  Revinex Flex U360

  Vật liệu chống thấm gốc xi măng, đa năng, thích ứng cho bê tông, tường xây

  Revinex Flex U360

  Giá: Liên hệ

 • Revinex® Flex FP

  Revinex® Flex FP

  Hệ thống chống thấm gốc xi măng, đa năng, thích ứng cho bê tông, tường xây

  Revinex® Flex FP

  Giá: Liên hệ

 • Neotextile

  Neotextile

  Vải gia cường polyeste không dệt được thiết kế đặc dụng cho hệ thống chống thấm

  Neotextile

  Giá: Liên hệ

 • Neotex ® Silimper

  Neotex ® Silimper

  Hợp chất chống thấm gốc siloxane với khả năng thẩm thấu cao

  Neotex ® Silimper

  Giá: Liên hệ

 • Neoroof ® BM

  Neoroof ® BM

  Sơn chống thấm hỗn hợp dành cho màng bitum mặt khoáng và mặt mái bê tông

  Neoroof ® BM

  Giá: Liên hệ

 • Fondaproof®

  Fondaproof®

  Hệ thống chống thấm gốc xi măng, một thành phần, quét chổi

  Fondaproof®

  Giá: Liên hệ

 • Antilime BE

  Antilime BE

  Chất cuốn khí thay thế vôi trong vữa xây và vữa trát

  Antilime BE

  Giá: Liên hệ

 • Revinex®Flex 2006

  Revinex®Flex 2006

  Hệ thống chống thấm gốc xi măng hai thành phần

  Revinex®Flex 2006

  Giá: Liên hệ

 • Revinex®

  Revinex®

  Nhũ tương copolyme đa năng được thiết kế để tăng cường tính năng của vữa xi măng và sơn 

  Revinex®

  Giá: Liên hệ

 • Neobond®

  Neobond®

  Polyme gốc nước đặc biệt thích ứng cho liên kết bền vững

  Neobond®

  Giá: Liên hệ

 • Silimper®Nano

  Silimper®Nano

  Nhũ tương chống thấm hiệu suất kị nước cao thích ứng với các mặt nền xây dựng

  Silimper®Nano

  Giá: Liên hệ

 • Silatex®Super

  Silatex®Super

  Sơn chống thấm Acrylic dành cho mái, sân thượng tường đứng gia tăng độ bền và đàn hồi

  Silatex®Super

  Giá: Liên hệ

 • Silatex®Super Pro

  Silatex®Super Pro
  Silatex®Super Pro

  Giá: Liên hệ

 • Silatex®Reflect

  Silatex®Reflect
  Silatex®Reflect

  Giá: Liên hệ

 • Neoroof ® Nordic

  Neoroof ® Nordic

  Sơn chống thấm hỗn hợp dành cho mái

  Neoroof ® Nordic

  Giá: Liên hệ

 • Neoroof ® 2K

  Neoroof ® 2K

  Hệ thống chống thấm gốc xi măng, hai thành phần

  Neoroof ® 2K

  Giá: Liên hệ

 • Neoproof®

  Neoproof®

  là hợp chất đàn hồi gốc nước với khả năng đàn hồi nổi trội

  Neoproof®

  Giá: Liên hệ

 • Neoproof® PU360

  Neoproof® PU360

  là sơn chống thấm, đàn hồi, PU biến tính, gốc nước

  Neoproof® PU360

  Giá: Liên hệ

 • Neoproof ®Polyurea L

  Neoproof ®Polyurea L

  là sơn phủ polyurea nguyên chất, chống thấm

  Neoproof ®Polyurea L

  Giá: Liên hệ

 • Neoproof ® PU W-40

  Neoproof ® PU W-40

  Sơn chống thấm, PU gốc nước dành cho mái

  Neoproof ® PU W-40

  Giá: Liên hệ

 • Neoproof ® PU W

  Neoproof ® PU W

  Sơn chống thấm, PU gốc nước dành cho mái yêu cầu độ bền cơ học

  Neoproof ® PU W

  Giá: Liên hệ

 • Neoproof ® Polyurea R

  Neoproof ® Polyurea R

  là sơn phủ polyurea chống thấm

  Neoproof ® Polyurea R

  Giá: Liên hệ

 • Neoproof ® Polyurea C1

  Neoproof ® Polyurea C1

  là sơn phủ polyurea chống thấm

  Neoproof ® Polyurea C1

  Giá: Liên hệ

 • Neopress ®

  Neopress ®

  thích ứng cho cách nhiệt và chống thấm giếng, silo, tầng hầm, đường hầm

  Neopress ®

  Giá: Liên hệ

 • Revinex® Flex System

  Revinex® Flex System

  Hệ thống chống thấm gốc xi măng, đa năng, thích ứng cho bê tông, tường xây

  Revinex® Flex System

  Giá: Liên hệ

 • Betofix ® Waterstop

  Betofix ® Waterstop

  Sơn gốc dung môi làm lớp bảo vệ bề mặt ẩm

  Betofix ® Waterstop

  Giá: Liên hệ