Gốc xi măng 2 thành phần

 • Revinex Flex U360

  Revinex Flex U360

  Vật liệu chống thấm gốc xi măng, đa năng, thích ứng cho bê tông, tường xây

  Revinex Flex U360

  Giá: Liên hệ

 • Revinex® Flex FP

  Revinex® Flex FP

  Hệ thống chống thấm gốc xi măng, đa năng, thích ứng cho bê tông, tường xây

  Revinex® Flex FP

  Giá: Liên hệ

 • Antilime BE

  Antilime BE

  Chất cuốn khí thay thế vôi trong vữa xây và vữa trát

  Antilime BE

  Giá: Liên hệ

 • Revinex®Flex 2006

  Revinex®Flex 2006

  Hệ thống chống thấm gốc xi măng hai thành phần

  Revinex®Flex 2006

  Giá: Liên hệ

 • Neoroof ® 2K

  Neoroof ® 2K

  Hệ thống chống thấm gốc xi măng, hai thành phần

  Neoroof ® 2K

  Giá: Liên hệ

 • Neopress ®

  Neopress ®

  thích ứng cho cách nhiệt và chống thấm giếng, silo, tầng hầm, đường hầm

  Neopress ®

  Giá: Liên hệ

 • Revinex® Flex System

  Revinex® Flex System

  Hệ thống chống thấm gốc xi măng, đa năng, thích ứng cho bê tông, tường xây

  Revinex® Flex System

  Giá: Liên hệ