Vật liệu sửa chữa

 • Neodur®

  Neodur®

  sơn hoàn thiện với cường độ cao, khả năng chịu mài mòn

  Neodur®

  Giá: Liên hệ

 • Epoxol® Elastic

  Epoxol® Elastic

  keo gắn kín bề mặt trường hợp cần khả năng chịu nhiệt và ứng suất cơ học

  Epoxol® Elastic

  Giá: Liên hệ

 • Epoxol® Tile

  Epoxol® Tile

  Vữa epoxy hai thành phần dùng để chít mạch gạch ốp bể bơi và sàn nhà máy

  Epoxol® Tile

  Giá: Liên hệ

 • Neotex®PU Primer

  Neotex®PU Primer

  Sơn lót tăng cường độ bám dính, một thành phần, đông kết nhanh, PU

  Neotex®PU Primer

  Giá: Liên hệ

 • Neotex®PU Primer

  Neotex®PU Primer

  Sơn lót tăng cường độ bám dính, một thành phần, đông kết nhanh, PU

  Neotex®PU Primer

  Giá: Liên hệ

 • Neobond®

  Neobond®

  Polyme gốc nước đặc biệt thích ứng cho liên kết bê tông cũ với bê tông mới

  Neobond®

  Giá: Liên hệ

 • Jointex®

  Jointex®

  Matít Αcrylic chít khe

  Jointex®

  Giá: Liên hệ

 • Neofloor®

  Neofloor®

  Vữa xi măng có thể rót – Tự chảy phẳng dành cho sàn

   

   

   

   

  Neofloor®

  Giá: Liên hệ

 • Neostop®

  Neostop®

  Xi măng gắn chết, đông kết cực nhanh dùng để chít điểm rò rỉ nước hoặc ẩm cấp tốc

  Neostop®

  Giá: Liên hệ

 • Ferrorep®

  Ferrorep®

  Sơn chống gỉ cho cốt thép của các cấu kiện bê tông trong công tác sửa chữa

  Ferrorep®

  Giá: Liên hệ

 • Neocret®

  Neocret®

  Vữa xi măng đông kết nhanh, được gia cường cốt sợi, dùng để sửa chữa bê tông

  Neocret®

  Giá: Liên hệ

 • Neorep®Rapid

  Neorep®Rapid

  sửa chữa các cấu kiện bê tông bị hư hại, nứt hoặc vỡ

  Neorep®Rapid

  Giá: Liên hệ

 • Neorep®

  Neorep®

  Vữa sửa chữa các cấu kiện bê tông bị hư hại, nứt hoặc vỡ

  Neorep®

  Giá: Liên hệ

 • Epoxol® 2004

  Epoxol® 2004

  ứng dụng cho bề mặt cần khả năng kháng hóa chất và cường độ cơ học cao

  Epoxol® 2004

  Giá: Liên hệ

 • Epoxol®Extra

  Epoxol®Extra

  Nhựa epoxy tiêm, hai thành phần, thích ứng cho sửa chữa kết cấu.

  Epoxol®Extra

  Giá: Liên hệ

 • Epoxol® Elastic

  Epoxol® Elastic

  Hệ thống keo gắn kín hai thành phần gồm nhựa epoxy và chất tăng cứng

  Epoxol® Elastic

  Giá: Liên hệ

 • Epoxol® Special Putty

  Epoxol® Special Putty

  Matít Epoxy dùng để gắn dính dưới môi trường nhiệt độ thấp, độ ẩm cao hoặc thậm chí dưới nước.

  Epoxol® Special Putty

  Giá: Liên hệ

 • Epoxol® Putty

  Epoxol® Putty

  Hệ thống matít gắn kín hai thành phần gồm nhựa epoxy và chất tăng cứng

  Epoxol® Putty

  Giá: Liên hệ

 • Neopox® Primer WS

  Neopox® Primer WS

  Sơn lót epoxy, không dung môi, hai thành phần dành cho bề mặt ẩm

  Neopox® Primer WS

  Giá: Liên hệ