Sửa chữa kết cấu & bê tông

 • Pentens T-805

  Pentens T-805

  là hỗn hợp được làm giàu bằng xi măng sử dụng ngay và chất cân bằng co ngót bằng xi măng sử dụng ngay và chất cân bằng co ngót

  Pentens T-805

  Giá: Liên hệ

 • Pentens HT-300

  Pentens HT-300

  là tấm sợi cacbon được ngâm tẩm nhựa gốc epoxy PENTENS E-500A/B

  Pentens HT-300

  Giá: Liên hệ

 • Pentens HP Mortar

  Pentens HP Mortar

  là hỗn hợp vữa khô hiệu suất chất lượng cao, được trộn sẵn, sử dụng ngay,

  Pentens HP Mortar

  Giá: Liên hệ

 • Pentens EPO-LITE

  Pentens EPO-LITE

  là hợp chất sửa chữa bê tông gốc nhựa epoxy, trọng lượng nhẹ, hai thành phần

  Pentens EPO-LITE

  Giá: Liên hệ

 • Pentens CCFP

  Pentens CCFP

  là sản phẩm mới được khai thác được thiết kế để ứng dụng trong sửa chữa và gia cố bê tông

  Pentens CCFP

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T-802 Waterplug

  Pentens T-802 Waterplug

   là hỗn hợp xi măng đông kết trong nước, cát được chọn lọc kĩ và phụ gia hóa học tạo ra loại bột khô đông kết nhanh 

  Pentens T-802 Waterplug

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T-800

  Pentens T-800

  là hỗn hợp xi măng đặc biệt và hóa chất được chế thành dạng bột một thành phần  dùng ngay

  Pentens T-800

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-300

  Pentens PU-300

  là loại không dung môi 100% và 100% chất rắn

  Pentens PU-300

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-169F

  Pentens PU-169F

  là vữa trám polyurethan linh hoạt, ưa nước, một thành phần, độ nhớt thấp

  Pentens PU-169F

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-169

  Pentens PU-169

  là vữa trám polyurethan linh hoạt, ưa nước, một thành phần, độ nhớt thấp, 100% chất rắn

  Pentens PU-169

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-168

  Pentens PU-168

  Vữa bơm tiêm polyurethane ưa nước được dùng để chặn rò rỉ và trám khe rỗng dưới mặt đất

  Pentens PU-168

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-109

  Pentens PU-109

   là vữa bơm tiêm ưa nước, một thành phần, 100% chất rắn, gốc polyurethane

  Pentens PU-109

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-108

  Pentens PU-108

  là vữa bơm tiêm ưa nước gốc polyurethane

  Pentens PU-108

  Giá: Liên hệ

 • Pentens PU-107

  Pentens PU-107

  là vữa bơm tiêm polyurethne ưa nước,100% chất rắn

  Pentens PU-107

  Giá: Liên hệ

 • Pentens HP-023

  Pentens HP-023
  Pentens HP-023

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T-801

  Pentens T-801

  là vữa xi măng, polyme biến tính, lưu biến, một thành phần chứa khói silica

  Pentens T-801

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T-801

  Pentens T-801

  là vữa xi măng, polyme biến tính, lưu biến, một thành phần chứa khói silica

  Pentens T-801

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T - 280

  Pentens T - 280

  là vật liệu trám sử dụng ngay, thành phần chính là nhựa

  Pentens T - 280

  Giá: Liên hệ

 • Pentens LP 504

  Pentens LP 504

  cung cấp độ bền nén và cường độ liên kết rất cao, và có thể phục hồi khe nứt bê tông

  Pentens LP 504

  Giá: Liên hệ

 • PentensEPTM

  PentensEPTM

  là vữa keo hai thành phần gốc epoxy, lưu biến, không dung môi

  PentensEPTM

  Giá: Liên hệ

 • Pentens E-500SE

  Pentens E-500SE

  là nhựa epoxy dung môi hưu cơ hòa tan, ngấm nước tự nhũ tương hóa, lưu hóa tự nhiên, hai thành phần

  Pentens E-500SE

  Giá: Liên hệ

 • Pentens E-500SE

  Pentens E-500SE

  là nhựa epoxy dung môi hưu cơ hòa tan, ngấm nước tự nhũ tương hóa, lưu hóa tự nhiên, hai thành phần

  Pentens E-500SE

  Giá: Liên hệ

 • Pentens E-501S

  Pentens E-501S

  à matít trám khe Epoxy hai thành phần, không dung môi, có thể sử dụng ngay, bám dính rất tốt, cường độ cao

  Pentens E-501S

  Giá: Liên hệ

 • Pentens E-500FLEX

  Pentens E-500FLEX

  là nhựa epoxy đàn hồi, kháng hoá chất, không dung môi, hàm lượng chất rắn 100%

  Pentens E-500FLEX

  Giá: Liên hệ

 • Pentens E-500

  Pentens E-500

   chịu được tải cao do có bề mặt cường độ cao, chịu xé và mài mòn

  Pentens E-500

  Giá: Liên hệ