Xử lí bề mặt

 • Pentens R-290

  Pentens R-290

  là chất lỏng silicon gốc silane/siloxane và có thể pha với dung môi hữu cơ

  Pentens R-290

  Giá: Liên hệ

 • Pentens WAX-E

  Pentens WAX-E

  là hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc nước dựa trên nhũ tương sáp độ nhớt thấp

  Pentens WAX-E

  Giá: Liên hệ

 • Pentens Superflat K1

  Pentens Superflat K1

  là hóa chất gốc nước cho hợp chất bảo dưỡng bê tông dựa trên nhũ tương được tinh chế đặc biệt

  Pentens Superflat K1

  Giá: Liên hệ

 • Pentens SS-623

  Pentens SS-623

  là hợp chất bảo dưỡng bê tông nhũ tương polyme

  Pentens SS-623

  Giá: Liên hệ

 • Pentens SR-208

  Pentens SR-208

  là một lớp màng bảo dưỡng được chế biến từ hỗn hợp nhựa acrylic tổng hợp và chất biến tính trong dung môi 

  Pentens SR-208

  Giá: Liên hệ