Sản phẩm keo hỗ trợ

 • Keo Multipurpose Glue 25ml

  Keo Multipurpose Glue 25ml

  Chai phun keo dán, loại keo dán đa năng, có độ hoàn hảo cao

  Keo Multipurpose Glue 25ml

  Giá: 39200

 • Keo Multipurpose Glue 7ml

  Keo Multipurpose Glue 7ml

  Chai phun keo dán, loại keo dán đa năng, có độ hoàn hảo cao

  Keo Multipurpose Glue 7ml

  Giá: 13200

 • Keo dán Super Glue

  Keo dán Super Glue

  Keo dán nhanh khô mầu trong suốt dán mica, sắt, nhựa, gỗ, gốm sứ,...

   

  Keo dán Super Glue

  Giá: 26400

 • Keo dán  Super Glue

  Keo dán Super Glue

  Keo dán nhanh khô mầu trong suốt dán mica, sắt, nhựa, gỗ, gốm sứ,...

  Keo dán Super Glue

  Giá: 33000