Sika Waterbar O 25 (Y)

  • Waterbars O-25 (Y)

    Waterbars O-25 (Y)

    chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông

    Waterbars O-25 (Y)

    Giá: 276000