Sika Waterbar V15

  • Sika Waterbar V15

    Sika Waterbar V15

    thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông.

    Sika Waterbar V15

    Giá: 138000