Sika Waterbar V25

  • Sika Waterbar V25

    Sika Waterbar V25

    thiết kế để chặn nước thấm qua khe co giãn và qua mạch ngừng trong kết cấu bê tông

    Sika Waterbar V25

    Giá: 162000