Sika Waterbar V32

  • Sika Waterbar V-32

    Sika Waterbar V-32

    được chế tạo từ PVC chịu nhiệt, đàn hồi

    Sika Waterbar V-32

    Giá: 265000