Bọt PU đa dụng mùa đông

 • 885 MEGA PU GUN FOAM

  885 MEGA PU GUN FOAM

  là bọt PU chuyên dụng một thành phần với hiệu suất khối lượng

  885 MEGA PU GUN FOAM

  Giá: Liên hệ

 • 882 MEGA PU GUN FOAM 70 L

  882 MEGA PU GUN FOAM 70 L

  là bọt PU chuyên dụng một thành phần với hiệu suất khối lượng cao hơn đáng kể

  882 MEGA PU GUN FOAM 70 L

  Giá: Liên hệ

 • 881 ALFATECH MDI FREE PU

  881 ALFATECH MDI FREE PU

  là bọt không izoxianat được thi công qua một bộ tiếp hợp

  881 ALFATECH MDI FREE PU

  Giá: Liên hệ

 • 877 MEGA PU GUN FOAM

  877 MEGA PU GUN FOAM

  Là bọt PU chuyên dụng một thành phần với hiệu suất khối lượng cao

  877 MEGA PU GUN FOAM

  Giá: Liên hệ

 • 812P PROFESSIONAL PU GUN

  812P PROFESSIONAL PU GUN

  là bọt PU tự trương nở và ninh kết hơi ẩm, một thành phần

  812P PROFESSIONAL PU GUN

  Giá: Liên hệ

 • 812 MULTI PURPOSE PU FOAM

  812 MULTI PURPOSE PU FOAM

  là bọt PU tự trương nở và ninh kết hơi ẩm, một thành phần

  812 MULTI PURPOSE PU FOAM

  Giá: Liên hệ

 • 807P PROFESSIONAL PU GUN

  807P PROFESSIONAL PU GUN

  là bọt PU một thành phần, được thi công bằng súng và được cải tiến để ứng dụng ở nhiệt độ xuống tới -6°C

  807P PROFESSIONAL PU GUN

  Giá: Liên hệ

 • 807 MULTI PURPOSE PU FOAM

  807 MULTI PURPOSE PU FOAM

  là bọt PU tự trương nở và ninh kết hơi ẩm, một thành phầ

  807 MULTI PURPOSE PU FOAM

  Giá: Liên hệ