Chất giảm bốc hơi

  • E-con™

    E-con™

    là dung dịch polyme gốc nước, không mùi, đậm đặc

    E-con™

    Giá: Liên hệ