Chất kết dính cho vữa can-xi sunphát

 • Prontopp® Pronto Compound C

  Prontopp® Pronto Compound C

  sử dụng như một chất để tạo ra sự đồng nhất và dễ thi công cho vữa

  Prontopp® Pronto Compound C

  Giá: Liên hệ

 • Prontopp® Compound C

  Prontopp® Compound C

  tạo ra sự đồng nhất và dễ thi công cho vữa

  Prontopp® Compound C

  Giá: Liên hệ