Chất tẩy bê tông

 • FGS Concrete conditioner™

  FGS Concrete conditioner™

   là chất tẩy rửa và điều hòa bê tông được thiết kế để bảo trì thường xuyên bề mặt bê tông

  FGS Concrete conditioner™

  Giá: Liên hệ

 • Citrex™

  Citrex™

  là chất tẩy nhờn và tẩy sạch hiệu suất cao dùng để tẩy sạch và bảo trì hàng ngày

  Citrex™

  Giá: Liên hệ