Sikaflex Construction J(Grey)

  • Sikaflex Construction J(Grey)

    Sikaflex Construction J(Grey)

    Dùng như chất trám khe đa năng và là hợp chất trám trét các khoảng hở

    Sikaflex Construction J(Grey)

    Giá: 148000