Băng cản nước

  • Polystop

    Polystop

    Băng cản nước Polystop là keo nhựa Poly Vinyl Chloride (PVC) chất lượng cao được nhựa hóa và đúc hình

    Polystop

    Giá: Liên hệ