Hệ thống xử lý đầu cọc

  • Polyprotek PH

    Polyprotek PH

    là một hệ sơn phủ kín và bảo vệ đầu cọc để tái tạo biên dạng, chống thấm và bao bọc đầu cọc

    Polyprotek PH

    Giá: Liên hệ