Sơn Bitum

 • Polycoat

  Polycoat

   là lớp sơn bitum bảo vệ với chất xúc biến nhũ tương hóa. Lớp sơn khi khô hình thành nên lớp màng bảo vệ đàn hồi màu đen

  Polycoat

  Giá: Liên hệ

 • Polycoat RBE

  Polycoat RBE

  POLYCOAT RBE  là nhũ tương chứa bitum cao su hóa

  Polycoat RBE

  Giá: Liên hệ

 • Polycoat RBE 15

  Polycoat RBE 15

  Polycoat RBE 15  là nhũ tương chứa bitum với 10% cao su Styren Butadien

  Polycoat RBE 15

  Giá: Liên hệ