Sơn chống thấm

 • Polythan CT

  Polythan CT

   là sơn bảo vệ gốc Polyurethan pha dầu hắc ín có tính đàn hồi, được pha chế để tạo ra lớp bảo vệ chống thấm cao cấp

  Polythan CT

  Giá: Liên hệ

 • Polyflex

  Polyflex

  POLYFLEX là lớp phủ hai thành phần Acrylic và xi măng để bảo vệ các kết cấu bê tông

  Polyflex

  Giá: Liên hệ

 • Polythan 50

  Polythan 50

  Polythan 50 là sơn gốc polyurethan đàn hồi dạng dung dịch một hành phần

  Polythan 50

  Giá: Liên hệ

 • Polytex

  Polytex

  là sơn Acrylic, đàn hồi, một thành phần, dùng làm lớp bảo vệ và chống thấm

  Polytex

  Giá: Liên hệ