Sơn lót

 • Polyprime WB

  Polyprime WB

  là một sơn lót Bitum nhũ tương dựa vào thiết kế cho các ứng dụng đa dạng như một sơn lót  chất chống thấm

  Polyprime WB

  Giá: Liên hệ

 • Polyprime SB

  Polyprime SB

  là sơn lót bitum gốc dung môi với độ nhớt thấp và nhanh khô

  Polyprime SB

  Giá: Liên hệ