Keo dán tấm cách nhiệt

  • N-Thermon®Glue

    N-Thermon®Glue

    Keo đặc biệt dùng để dán tấm cách nhiệt N-Thermon® lên tường và trần.

    N-Thermon®Glue

    Giá: Liên hệ