Sơn chống hơi nước ngưng tụ

  • Neotherm® AC

    Neotherm® AC

    Sơn chống ngưng tụ với đặc tính cách nhiệt, thích hợp cho ứng dụng trong nhà

    Neotherm® AC

    Giá: Liên hệ