Sơn hoàn thiện bề mặt cường độ cao

  • Neodur®

    Neodur®

    Neodur® là sơn PU làm lớp hoàn thiện, hai thành phần, được lưu hóa với polyisocyanate.

    Neodur®

    Giá: Liên hệ