Sơn lót dành cho vữa Deplast®

  • N-Thermon®Primer

    N-Thermon®Primer

    Sơn lót cát thạch anh, bám dính chắc, dành cho vữa Deplast®.

    N-Thermon®Primer

    Giá: Liên hệ