Vữa trát chống cháy

  • Deplast®

    Deplast®

    Vữa xi măng cường độ cao dùng để trát phủ tấm cách nhiệt N-Thermon® (Một phần của hệ thống N-Thermon®)

    Deplast®

    Giá: Liên hệ