Vật liệu gốc xi măng

 • PentensT-304

  PentensT-304

  là vật liệu xúc biến hai thành phần, đàn hồi, hàm chứa polymer hàm lượng chất rắn cao

  PentensT-304

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T-302

  Pentens T-302

  là vữa xi măng chống thấm đàn hồi, hai thành phần,  bột (PENTENS T-302B)

  Pentens T-302

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T-305

  Pentens T-305

  là vật liệu phủ chống thấm gốc xi măng kết hợp hai thành phần polymer

  Pentens T-305

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T-305TH

  Pentens T-305TH

  là vật liệu phủ chống thấm gốc xi măng kết hợp hai thành phần polymer

  Pentens T-305TH

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T - 308

  Pentens T - 308

  là vật liệu chống thấm dạng phản ứng kết tinh, gốc xi măng thẩm thấu, một thành phần

  Pentens T - 308

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T - 303 - VN

  Pentens T - 303 - VN

  là sơn chống ẩm kết hợp hai thành phần polymer. Được ứng dụng trực tiếp lên bê tông

  Pentens T - 303 - VN

  Giá: Liên hệ

 • Pentens T - 300 - VN

  Pentens T - 300 - VN

   là vật liệu xúc biến hai thành phần, khả năng linh PENTENS T-300     

  Pentens T - 300 - VN

  Giá: Liên hệ