Các sản phẩm bitum

 • VANDEX FLEXBIT 2K

  VANDEX FLEXBIT 2K

  Hợp chất trám bề mặt, bitum polyme biến tính , sợi gia cường, lưu biến

  VANDEX FLEXBIT 2K

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX FLEXBIT S

  VANDEX FLEXBIT S

  Màng bitum biến tính polyme, có thể phun

  VANDEX FLEXBIT S

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX FLEXBIT 2K P

  VANDEX FLEXBIT 2K P

   

  Sơn bitum đặc polyme biến tính, hai thành phần, trộn bọt polystyrene

   

  VANDEX FLEXBIT 2K P

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX FLEXBIT 1K P

  VANDEX FLEXBIT 1K P

  dễ thi công trên bề mặt ẩm

  VANDEX FLEXBIT 1K P

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX FLEXBIT 1K

  VANDEX FLEXBIT 1K

  linh hoạt và kết liền khe nứt

  VANDEX FLEXBIT 1K

  Giá: Liên hệ