Sản phẩm gốc xi măng

 • VANDEX UNI MORTAR 2

  VANDEX UNI MORTAR 2

  có độ bền cao và chống chịu sương giá sau khi đông kết

  VANDEX UNI MORTAR 2

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX UNI MORTAR 1

  VANDEX UNI MORTAR 1

  Vữa sửa chữa và chống thấm

  VANDEX UNI MORTAR 1

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX SUPER

  VANDEX SUPER

  tỏa các mao mạch và các vết nứt nhỏ do co ngót trong bê tông để ngăn chặn sự xâm nhập của nước

  VANDEX SUPER

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX PREMIX

  VANDEX PREMIX

  được ứng dụng trên bề mặt bê tông chịu áp suất và không chịu áp suất

  VANDEX PREMIX

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX GROUT 20

  VANDEX GROUT 20

  Vật liệu trám gốc xi măng

  VANDEX GROUT 20

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX CONCRETE GREY

  VANDEX CONCRETE GREY

  ứng dụng lên bề mặt bê tông, hóa chất hoạt tính kết hợp với vôi tự do

  VANDEX CONCRETE GREY

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX CEMELAST

  VANDEX CEMELAST

  Vữa chống thấm đàn hồi

  VANDEX CEMELAST

  Giá: Liên hệ

 • CEMELAST WHITE/BLUE

  CEMELAST WHITE/BLUE

  Vữa chống thấm đàn hồi

  CEMELAST WHITE/BLUE

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX CEMELAST 100

  VANDEX CEMELAST 100

  Vữa chống thấm đàn hồi

  VANDEX CEMELAST 100

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX BB WHITE

  VANDEX BB WHITE

   

  Vữa chống thấm màu trắng

   

  VANDEX BB WHITE

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX BB 75 E

  VANDEX BB 75 E

  có khả năng chống thấm và đàn hồi

  VANDEX BB 75 E

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX BB 75

  VANDEX BB 75

  Vữa chống thấm màu ghi

  VANDEX BB 75

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX PLUG

  VANDEX PLUG

  Trét khe nối đường hầm

  VANDEX PLUG

  Giá: Liên hệ

 • VANDEX SUPER WHITE

  VANDEX SUPER WHITE

  được ứng dụng cho bề mặt bê tông chịu áp lực hoặc không chịu áp lực

  VANDEX SUPER WHITE

  Giá: Liên hệ