Chất chống dính cốp pha

 • 343 MATCHLESS CR-W30

  343 MATCHLESS CR-W30

  là chất chống dính cốp pha đậm đặc, khi pha với nước sẽ cho lượng lớn

  343 MATCHLESS CR-W30

  Giá: Liên hệ

 • Lanko 342 Matchless CR-W

  Lanko 342 Matchless CR-W

  là chất chống dính cốp pha gốc nước sử dụng ngay

  Lanko 342 Matchless CR-W

  Giá: Liên hệ