Phương pháp bơm tiêm ống bơm

  • Phương pháp bơm tiêm ống bơm

    Phương pháp bơm tiêm ống bơm

    Phương pháp này cho phép vật liệu bơm thâm nhập vào khe nứt nhỏ bằng cách  tận dụng độ căng bề mặt 

    Phương pháp bơm tiêm ống bơm

    Giá: Liên hệ